Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придб., зберiг., реалiз. (вiд-пуск), використ. прекурсо-рiв Спис.2 таб.IV) «Пе-релiку наркот. засобiв, псi-хотроп. речовин та прекурсорiв» АЕ №269560 20.06.2013 Державна Служба Україны по контролю за наркотиками 20.06.2018
Опис Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
 
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання ОВ-050312 11.05.2011 Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радi 11.05.2019
Опис Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.