Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів) - Закрите акціонерне товариство "Астра-Люкс" - 19255777
Регулярна інформація за 2002 рік
Дата розміщення: 30.09.2003
Склад регулярної інформації
Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Інформація про облігації Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути