Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій 2001-02-23 00:00:00
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 111/1/01
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Кількість простих іменних акцій (штук) 185200
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій 1
Номінальна вартість акції (грн.) 1.85
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ ТОВ "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер"
Код за ЄДРПОУ реєстратора 23730267
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора АА № 119612
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ вiдсутнiй
Код за ЄДРПОУ зберігача д/в
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/в
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ вiдсутнiй
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/в
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/в