Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ Закрите акціонерне товариство "Нові технології"
Код за ЄДРПОУ 31088991
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 27735
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 2000-11-27 00:00:00
Код території за КОАТУУ 8038200000
Територія (область) м.Київ
Місцезнаходження (поштова адреса) Україна, 01010 м.Київ, вул.Московська, 7
Міжміський код 044 Телефон 290-85-67
E-mail вiдсутнiй Факс вiдсутнiй
www-адреса вiдсутня
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 24.66.0 Виробництво хiмiчної продукцiї для промислових цiлей
2 51.55.0 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
3 52.48.9 Спецiалiзована роздрiбна торгiвля непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших угруповань
Статутний капітал (грн.) 342620
Чисельність працівників (чол.) 2
Фонд оплати праці (тис.грн.) 20.4