Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
НайменуванняТОВ "О'бєднана фiнансова група"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23528991
Код території за КОАТУУ0110136600
Територія (область)м.Київ
РайонКиївський
Поштовий індекс04073
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будинокМосковський пр. 6
Міжміський код та телефон(044) 468-02-64
Факс(044) 468-28-71
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА № 241033
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-10-19 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24917996
Код території за КОАТУУ110136600
Територія (область)м.Київ
РайонКиївський
Поштовий індекс01032
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будинокВєтрова, 7-б
Міжміський код та телефон(044) 238-61-92
Факс238-61-92
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА № 2406090
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-10-08 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТОВ "Одеса"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ22481023
Код території за КОАТУУ5110137500
Територія (область)Одеська
РайонПриморський
Поштовий індекс65029
Населений пунктм. Одеса
Вулиця, будинокБоженко, 19
Міжміський код та телефон(0482) 26-37-58
Факс26-37-58
E-mailaydit @ te.net.ua.
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності№ 0492
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
НайменуванняТОВ "О'бєднана фiнансова група"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23528991
Код території за КОАТУУ0110136600
Територія (область)м.Київ
РайонКиївський
Поштовий індекс04073
Населений пунктм. Київ
Вулиця, будинокМосковський пр. 6
Міжміський код та телефон(044) 468-02-64
Факс(044) 468-28-71
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА № 241033
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-10-19 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24917996
Код території за КОАТУУ110136600
Територія (область)м.Київ
РайонКиївський
Поштовий індекс01032
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будинокВєтрова, 7-б
Міжміський код та телефон(044) 238-61-92
Факс238-61-92
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА № 2406090
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-10-08 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТОВ "Одеса"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ22481023
Код території за КОАТУУ5110137500
Територія (область)Одеська
РайонПриморський
Поштовий індекс65029
Населений пунктм. Одеса
Вулиця, будинокБоженко, 19
Міжміський код та телефон(0482) 26-37-58
Факс26-37-58
E-mailaydit @ te.net.ua.
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності№ 0492
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України