Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 523489 525881 0 0 523489 525881
- машини та обладнання 120229 127593 0 0 120229 127593
- транспортні засоби 14595 21974 0 0 14595 21974
- інші 0 0 0 0 0 0
2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 0 0 0 0 0 0
Усього 669294 690885 0 0 669294 690885
Пояснення: д/н