Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року


Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статут-
ному капіталі (%)
2002-01-21 00:00:00 03/15/1/02 Одеське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Іменні прості Бездокументарна 0.25 208496000 52123900 100
2002-01-21 00:00:00 03/15/1/02 Одеське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Іменні прості Бездокументарна 0.25 208496000 52123900 100