Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова Спостережноъ ради Курочкин Максим Борисович 0 вища 0 д/н д/н
2 член Спостережної ради Филипчук Iрина В'ячеславiвна 0 вища 0 д/н д/н
3 член Спостережної ради Васелина Сергiй Мирославович 0 вища 0 д/н д/н
4 член Спостережної ради Фостiков Геннадiй Iванович 1951 вища 15 Мiнпаливенерго д/н
5 член Спостережної ради Катренко Григорий Миколайович 0 вища 0 д/н д/н
6 член Спостережної ради Лабунськая Анжелiка Вiкторiвна 0 вища 0 д/н д/н
7 член Спостережної ради Демченко Олександр Iванович 0 вища 0 д/н д/н
8 член Спостережної ради Ходацький Юрiй Степонович 0 вища 0 д/н д/н
9 член Спостережної ради Антоненко Юрiй Володимирович 0 вища 0 д/н д/н
10 Голова правлiння Головатюк Андрiй Анатольович 1964 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
11 заступник голови правлiння Соколовський Едуард Степанович 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
12 член правлiння Матюх Iгор Вiкторович 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
13 член правлiння Герасимлюк Ольга Федiрiвна 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
14 член правлiння Колтлнюк Олег Борисович 0 вища 0 д/н д/н
15 член правлiння Беспалов Олексiй Олександрович 0 вища 0 д/н д/н
16 член ревiзiйної комiсiї Мазниченко Святослав Семенович 0 вища 0 д/н д/н
17 член ревiзiйної комiсiї Якiмов Iгор Андрiйович 0 вища 0 д/н д/н
18 член ревiзiйної комiсiї Грищенко Ольга Леонiдiвна 0 вища 0 д/н д/н
1 Голова Спостережноъ ради Курочкин Максим Борисович 0 вища 0 д/н д/н
2 член Спостережної ради Филипчук Iрина В'ячеславiвна 0 вища 0 д/н д/н
3 член Спостережної ради Васелина Сергiй Мирославович 0 вища 0 д/н д/н
4 член Спостережної ради Фостiков Геннадiй Iванович 1951 вища 15 Мiнпаливенерго д/н
5 член Спостережної ради Катренко Григорий Миколайович 0 вища 0 д/н д/н
6 член Спостережної ради Лабунськая Анжелiка Вiкторiвна 0 вища 0 д/н д/н
7 член Спостережної ради Демченко Олександр Iванович 0 вища 0 д/н д/н
8 член Спостережної ради Ходацький Юрiй Степонович 0 вища 0 д/н д/н
9 член Спостережної ради Антоненко Юрiй Володимирович 0 вища 0 д/н д/н
10 Голова правлiння Головатюк Андрiй Анатольович 1964 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
11 заступник голови правлiння Соколовський Едуард Степанович 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
12 член правлiння Матюх Iгор Вiкторович 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
13 член правлiння Герасимлюк Ольга Федiрiвна 0 вища 0 ВАТ "Кiровоградобленерго" д/н
14 член правлiння Колтлнюк Олег Борисович 0 вища 0 д/н д/н
15 член правлiння Беспалов Олексiй Олександрович 0 вища 0 д/н д/н
16 член ревiзiйної комiсiї Мазниченко Святослав Семенович 0 вища 0 д/н д/н
17 член ревiзiйної комiсiї Якiмов Iгор Андрiйович 0 вища 0 д/н д/н
18 член ревiзiйної комiсiї Грищенко Ольга Леонiдiвна 0 вища 0 д/н д/н