Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменуванняВАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ00131713
Код території за КОАТУУ5110137500
Територія (область)Одеська
Районд/н
Поштовий індекс65029
Населений пунктМ.ОДЕСА, ВУЛ. САДОВА, 3
Вулиця, будиноквул. Садова, 3
Міжміський код та телефон(048) 715-51-87
Факс(048)714-47-78
E-mailkanc @ obl.energy.gov.ua.
WWW-адресад/н

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва04056776100010258
Дата видачі1998-12-15 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоВиконавчий комiтет Центральної районної ради м. Одеси
Зареєстрований статутний капітал (грн.)5.21239e+07

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомВАТ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК"
МФО банку328168
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/н
МФО банкуд/н

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
11170ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI
д/нд/н
д/нд/н

Код за КВЕДВид діяльності
40.10.5Розподiлення електроенергiї
д/нд/н
д/нд/н

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органу
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення
Дата проведення
Кворум зборів (%)
Питання порядку денного:

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів