Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування Серiя АА №558333 2003-01-28 00:00:00 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 2006-01-28 00:00:00
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування Серiя АА №558333 2003-01-28 00:00:00 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 2006-01-28 00:00:00