Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
2003-01-10 00:00:00 Зупинення дiї лiцензiї серiї АА №240026 вiд 25.01.2002р. на здiйснення професiйної дiял-стi на ринку цiнних паперiв: дiял-стi по випуску i обiгу цiнних паперiв; депоз. Дiял-стi зберiгача цiнних паперiв. (Iнф-цiя публiкується, але не подається до ДКЦПФР).
2003-01-10 00:00:00 Зупинення дiї лiцензiї серiї АА №240026 вiд 25.01.2002р. на здiйснення професiйної дiял-стi на ринку цiнних паперiв: дiял-стi по випуску i обiгу цiнних паперiв; депоз. Дiял-стi зберiгача цiнних паперiв. (Iнф-цiя публiкується, але не подається до ДКЦПФР).