Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
ЕПIК Голдшейдер I Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 00000000 Ploblgasse,8, A-1040 Vienna Austria 1996-11-11 00:00:00 8000000 40 8000000 0 0 0
ЕПIК Голдшейдер I Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 00000000 Ploblgasse,8, A-1040 Vienna Austria 1996-11-11 00:00:00 8000000 40 8000000 0 0 0
П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Федоренко Анатолiй Васильович 1996 1672760 8.36 1672760 0 0 0
Федоренко Анатолiй Васильович 1996 1672760 8.36 1672760 0 0 0
Оксанiч Сергiй Михайлович 1996 3538000 17.69 3538000 0 0 0
Оксанiч Сергiй Михайлович 1996 3538000 17.69 3538000 0 0 0
Усього: 26421500 132.1 26421500 0 0 0