Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Президент Оксанiч Сергiй Михайлович 1996-11-11 00:00:00 3.538e+06 17.69 3.538e+06 0 0 0
Вiце-президент Федоренко Анатолiй Васильович 1996-11-11 00:00:00 1.67276e+06 8.36 1.67276e+06 0 0 0
Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна 1996-11-11 00:00:00 545585 2.73 545585 0 0 0
Фiнансовий директор Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 1996-11-11 00:00:00 263440 1.32 263440 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна 1996-11-11 00:00:00 131560 0.66 131560 0 0 0
Член Спостережної Ради Мирослав Кий 1998-01-29 00:00:00 250000 1.25 250000 0 0 0
Член Спостережної Ради Савченко Олескандр Володимирович 1996-11-11 00:00:00 600000 3 600000 0 0 0
Член Спостережної Ради Новiков Олександр Миколайович 1998-04-30 00:00:00 278000 1.39 278000 0 0 0
Президент Оксанiч Сергiй Михайлович 1996-11-11 00:00:00 3.538e+06 17.69 3.538e+06 0 0 0
Вiце-президент Федоренко Анатолiй Васильович 1996-11-11 00:00:00 1.67276e+06 8.36 1.67276e+06 0 0 0
Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна 1996-11-11 00:00:00 545585 2.73 545585 0 0 0
Фiнансовий директор Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 1996-11-11 00:00:00 263440 1.32 263440 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна 1996-11-11 00:00:00 131560 0.66 131560 0 0 0
Член Спостережної Ради Мирослав Кий 1998-01-29 00:00:00 250000 1.25 250000 0 0 0
Член Спостережної Ради Савченко Олескандр Володимирович 1996-11-11 00:00:00 600000 3 600000 0 0 0
Член Спостережної Ради Новiков Олександр Миколайович 1998-04-30 00:00:00 278000 1.39 278000 0 0 0