Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Президент, Голова Правлiння Оксанiч Сергiй Михайлович 1955 1973-1977 - КIНГ, спец. Фiнанси та кредит; к.е.н., 1990-1991 - Темпльський унiверситет (США) 12 КIНГ, Кафедра фiнансiв, мол.наук.спiвр.-старший викладач, 1992-Президент АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
2 Вiце-президент, член Правлiння Федоренко Анатолiй Васильович 1949 1966-1970-КIНГ,спец. Фiнанси та кредит 12 Iнститут економiки АН УССР-стар.наук.спiвр., 1992-Вiце-президент АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
3 Виконавчий директор, член Правлiння Шуран Оксана Несторiвна 1964 1981-1985-КIНГ, спец. Планування народного господарства 11 IПI Мiнекономiки України, мол.наук.спiвр., 1992-Виконавчий директор АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
4 Фiнансовий директор, член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 1956 1974-1978-КIНГ, спец. Фiнанси та кредит 12 АТ "УБ "ФОРОС", Заст. Гол.бух. - Гол.бух., 1992 - Гол.бух.-Фiнансовий директор АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
5 Головний бухгалтер Бобко Ольга Iванiвна 1946 1965-1969- Київський торгiвельний технiкум, спец. Бухгалтерський облiк 11 АТ "УБ бiржа "ФОРОС", заст.гол.бухг-ра, 1992-заст.гол.бух.-гол.бух-р АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
6 Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна 1954 вища 11 Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
7 Голова Спостережної Ради Пiтер Голдшейдер 1945 вища 11 ЕПIК Голдшейдер i Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
8 член Спостережної Ради Мирослав Кий 1943 вища 11 д/н Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
9 член Спостережної ради Савченко Олександр Володимирович 1958 вища 11 Голова Правлiння ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10 член Спостережної ради Новiков Олександр Миколайович 1956 вища 11 Голова равлiння ВАТ "Агрокомбанк" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
11 член Спостережної ради Густав Вурмбьок 1954 вища 11 ЕПIК Голдшейдер I Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
1 Президент, Голова Правлiння Оксанiч Сергiй Михайлович 1955 1973-1977 - КIНГ, спец. Фiнанси та кредит; к.е.н., 1990-1991 - Темпльський унiверситет (США) 12 КIНГ, Кафедра фiнансiв, мол.наук.спiвр.-старший викладач, 1992-Президент АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
2 Вiце-президент, член Правлiння Федоренко Анатолiй Васильович 1949 1966-1970-КIНГ,спец. Фiнанси та кредит 12 Iнститут економiки АН УССР-стар.наук.спiвр., 1992-Вiце-президент АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
3 Виконавчий директор, член Правлiння Шуран Оксана Несторiвна 1964 1981-1985-КIНГ, спец. Планування народного господарства 11 IПI Мiнекономiки України, мол.наук.спiвр., 1992-Виконавчий директор АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
4 Фiнансовий директор, член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна 1956 1974-1978-КIНГ, спец. Фiнанси та кредит 12 АТ "УБ "ФОРОС", Заст. Гол.бух. - Гол.бух., 1992 - Гол.бух.-Фiнансовий директор АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
5 Головний бухгалтер Бобко Ольга Iванiвна 1946 1965-1969- Київський торгiвельний технiкум, спец. Бухгалтерський облiк 11 АТ "УБ бiржа "ФОРОС", заст.гол.бухг-ра, 1992-заст.гол.бух.-гол.бух-р АТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
6 Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна 1954 вища 11 Заступник директора департаменту корпоративних фiнансiв ВАТ "КIНТО" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
7 Голова Спостережної Ради Пiтер Голдшейдер 1945 вища 11 ЕПIК Голдшейдер i Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
8 член Спостережної Ради Мирослав Кий 1943 вища 11 д/н Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
9 член Спостережної ради Савченко Олександр Володимирович 1958 вища 11 Голова Правлiння ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10 член Спостережної ради Новiков Олександр Миколайович 1956 вища 11 Голова равлiння ВАТ "Агрокомбанк" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
11 член Спостережної ради Густав Вурмбьок 1954 вища 11 ЕПIК Голдшейдер I Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має