Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції) Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції) Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)
послуги (управлiння активами) д/н Лiцензiя серiї АА №558333 вiд 28.01.03р. на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: д-стi з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування д/н тис.грн. 0 0 17012
інші товари (послуги): 0 0
послуги (управлiння активами) д/н Лiцензiя серiї АА №558333 вiд 28.01.03р. на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: д-стi з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування д/н тис.грн. 0 0 17012
інші товари (послуги): 0 0
Усього 0 34024