Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Виконавчий директор       Шуран Оксана Несторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 25.05.2004  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Виконавчий директор
Прізвище, ім'я, по батькові Шуран Оксана Несторiвна
Міжміський код, телефон, факс (044) 201-41-43
E-mail shymanska@kinto.com

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 01.01.2004  
  (дата)  

Емітент ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки