Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій д/н
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій д/н
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій д/н
Номінальна вартість акції (грн.) 0
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ реєстратора д/н
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора д/н
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ зберігача д/н
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/н
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/н
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/н