Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Титульний аркуш звіту

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту:Директор       Кривенко Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2005-09-14 00:00:00  Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Макаркiна Олена Миколаївна
Міжміський код, телефон, факс 8 (04463) 7-16-65, факс- 8 (04463) -7-16-65
E-mail men @ bc tec. Kiev. Ua

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

Звітний період: 2004 Рік

Повне найменування ЗАТ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту