Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Титульний аркуш звіту

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту:Директор       Семенов Валерiй Германович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2005-09-01 00:00:00  Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер, адмiнiстрацiя
Прізвище, ім'я, по батькові Кузнєцова Людмила Сергiївна
Міжміський код, телефон, факс (044) 290-85-67, факс.вiдсутнiй
E-mail вiдсутнiй

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

Звітний період: 2004 Рік

Повне найменування ЗАТ Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту