Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
код за ЄДРПОУ 30664834
2005 рік, на кінець року


Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
Код за ЄДРПОУ 30664834
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 1 353 108 0002 00008
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 1999-12-06
Код території за КОАТУУ 3210300000
Територія (область) Київська
Місцезнаходження (поштова адреса) КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 361
Міжміський код 8-04463 Телефон 7-16-65
E-mail MEN @ BC TEC. KIEV. UA Факс 7-16-65
www-адреса д/н
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 40.10.1 Виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями
2 40.30.0 Виробництво та розподiлення тепла
3 51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi
Статутний капітал (грн.) 7.67263e+07
Чисельність працівників (чол.) 465
Фонд оплати праці (тис.грн.) 7328