Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2005 рік, на кінець року


Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
1 Голова Спостережної ради Когут Олександр Трохимович 26 МiнздоровУкраїни, референт Непогашенi судимостi за господарськi, службовi та злочини проти власностi вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв покарання у виглядi заборони займатися певними видами дiяльностi не накладались.
2 Директор Семенов Валерiй Германович 33 КазГЧФТ, викладач Непогашенi судимостi за господарськi, службовi та злочини проти власностi вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв покарання у виглядi заборони займатися певними видами дiяльностi не накладались.
3 Головний бухгалтер Кузнєцова Людмила Сергiївна 28 ТОВ "Столичне", головний бухгалтер Непогашенi судимостi за господарськi, службовi та злочини проти власностi вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв покарання у виглядi заборони займатися певними видами дiяльностi не накладались.

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.