Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2005 рік, на кінець року


Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
Код за ЄДРПОУ 31088991
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 1070 120 0000 007305
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 2000-11-27
Код території за КОАТУУ 8038200000
Територія (область) м.Київ
Місцезнаходження (поштова адреса) Україна, 01010 м.Київ, вул.Московська, 7
Міжміський код 044 Телефон 290-85-67
E-mail вiдсутнiй Факс вiдсутнiй
www-адреса вiдсутня
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 70.20 Здавання пiд найм нерухомого майна
2 70.31 Дiяльнiсть агенств нерухомостi
3 45.21.1 Загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення)
Статутний капітал (грн.) 342620
Чисельність працівників (чол.) 3
Фонд оплати праці (тис.грн.) 48