Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Екологiчнi палива України"
код за ЄДРПОУ 32100071
2005 рік, на кінець року


Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
5 Голова Ревiзiйної комiсiї Ставицька Олена Володимирiвна 10 Директор ТОВ "Сучаснi технологiї ХХ1 столiття" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1 Голова правлiння Ставицький Едуард Анатолiйович 10 Директор ПП ТКЦ "Аметист" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2 Член правлiння Богаченко Iгор Вiкторович 4 ЗАТ "НВО "Екологiчнi палива України" , виконавчий директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3 Член правлiння Барабанов Костянтин Констянтинович 10 ЗАТ "НВО "Екологiчнi палива України" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4 Головний бухгалтер Ткаченко Свiтлана Євгенiївна 30 ЗАТ "НВО "Екологiчнi палива України" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.