Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство " Акцiонерний комерцiйний банк" Престиж"
код за ЄДРПОУ 34001693
2006 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
12 Голова Ревiзiйної комiсiї Волошко Iван Васильович 1954 Одеський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть: економiка та органiзацiя сiльського господарства; квалiфiкацiя: економiст-органiзатор сiльськогосподарського виробництва 22 директор з фiнансових питань ЗАТ "Престиж груп" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
11 Член Спостережної Ради Слободський Iгор Станiславович 1960 Київськiй полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти, квалiфiкацiя: iнженер-механiк,Київський державний економiчний унiверситет спецiальнiсть: мiжн. економ. вiдносини,квалiфiкацiя: економiст 16 директор з питань страхового бiзнесу ЗАТ " Престиж груп" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
10 Член Спостережної Ради Вовченко Сергiй Миколайович 1959 Запорiзький машинобудiвельний iнститут, iнженер-механiк, Київська Вища партiйна школа, викладач, полiтолог, Українсько-фiнансовий iнститут менеджменту i бiзнесу, спецiалiст з економiки 17 директор з питань iнвестицiй ЗАТ " Престиж груп" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
9 заступник Голови Спостережної Ради Деркач Олександр Вiталiйович 1960 Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, iнженер-будiвельник; Київський державний економiчний унiверситет, економiст 24 голова ради директорiв ЗАТ "Престиж груп" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
8 Голова Спостережної Ради Смолiй Якiв Васильович 1961 Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка;спецiальнiсть: прикладна математика, квалiфiкацiя: математик 15 директор з питань банкiвського бiзнесу ЗАТ "Престиж груп" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
7 Член Правлiння, Головний бухгалтер Калиновська Наталiя Миколаївна 1954 Московський технологiчний iнститут м>ясної та молочної промисловостi,1977 15 заступник головного бухгалтера АППБ "Аваль"; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
6 заступник Голови Правлiння Дзюбатий Андрiй Богданович 1968 Тернопiльський приладобудiвний iнститут, 1995, 11 заступник директора департаменту IТ АППБ "Аваль"; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
5 заступник Голови Правлiння Черкай Свiтлана Валерiївна 1964 КТIЛП - 1986, Державна академiя легкої промисловостi,1999 Київський унiверситет iм. Шевченка 15 Заступник Голови Правлiння ЗАТ <Страхова компанiя <ЕТАЛОН> Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
3 заступник Голови Правлiння Ярецький Олександр Анатолiйович 1969 Київський унiверситет iм.Т.Г. Шевченка 9 Заступник директора департаменту безпеки - начальник юридичного управлiння АППБ "Аваль"; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
4 заступник Голови Правлiння Горбешко Костянтин Валентинович 1971 Київський державний економiчний унiверситет,1996 10 Заст. директора кредитного департаменту АППБ "Аваль"; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
1 Голова Правлiння Рожок Андрiй Володимирович 1973 Державна академiя легкої промисловостi України, 1995 11 Заступник Голови Правлiння АППБ" Аваль" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
2 заступник Голови Правлiння Рожкова Катерина Вiкторiвна 1972 Київський державний педагогiчний iнститут, 1997 8 Директор фiнансового департаменту АППБ"Аваль"; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.