Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТовариство з обмежаною вiдповiдальнiстью "Центр-Реєстратор"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ24195764
Код території за КОАТУУ4410137200
Територія (область)Луганська
РайонЖовтневий
Поштовий індекс91055
Населений пунктм. Луганськ
Вулиця, будинокОктябрьська, 43
Міжміський код та телефон(0642) 52-52-65
Факс52-52-65
E-mailcenter-registrator@rambler.ru
WWW-адресане має
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ № 293333
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-11-01
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ЛIГА"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ31857418
Код території за КОАТУУ4410137200
Територія (область)Луганська
РайонЛенiнський
Поштовий індекс91000
Населений пунктм. Луганськ
Вулиця, будинокОборонна, 24
Міжміський код та телефон(0642) 54-51-49
Факсне має
E-mailне має
WWW-адресане має
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності2848
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-02-28
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України