Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
2006-04-21 Iнформацiя про змiни в персональному складi службових осiб емiтента: член Наглядової ради - Тихонов Вiктор Миколайович - звiльнено, член Наглядової ради - Голенко Валерiй Миколайович - призначено. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.06.
2006-05-19 Iнформацiя про одержання кредиту ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" у ВАТ "Альфа-Банк" (м. Київ)
2006-08-03 Iнформацiя про одержання кредиту ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" у ЛФ ВАТ "Укрексiмбанк" (м. Луганськ)