Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова Правлiння, генеральний директор Бикадоров Вiктор Петрович 1997-10-17 2000 0 2000 0 0 0
Перший заступник Голови Правлiння Басов Геннадiй Григорович 2005-05-16 12000 0.006 12000 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Мiхєєв Сергiй Олександрович 1997-10-17 4134 0.002 4134 0 0 0
Член Правлiння Карпов Петро Миколайович 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння-головний бухгалтер Подоплєлова Олександра Миколаївна 1997-10-17 1324 0 1324 0 0 0
Член Правлiння Шевченко Петро Михайлович 1997-10-17 3000 0.001 3000 0 0 0
Член Наглядової ради Тараба Вiктор Iванович 1998-05-28 108 0 108 0 0 0
Член Правлiння Наталенко Михайло Олександрович 1998-05-28 756 0 756 0 0 0
Член Наглядової ради Жигун Володимир Васильович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Iсаченко Олександр Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Селiвьорстов Iгор Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Голенко Валерiй Миколайович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Альтерман Валерiй Ушерович 1997-10-17 3216 0.001 3216 0 0 0
Член Наглядової ради Скiба Вiктор Якович 1997-10-17 1874 0 1874 0 0 0
Член Наглядової ради Гладкий Вiктор Кононович 1997-10-17 2924 0.001 2924 0 0 0
Голова Наглядової ради Курiнной Євген Iванович 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Крячко Олексiй Вiкторович 0 0 0 0 0 0