Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статут-
ному капіталі (%)
1998-11-11 285/12/1/98 Луганське територiальне управлiння ДКЦПФР України Іменні прості Документарна 0.25 219184684 54796171 100

Примітки: Iнформацiя про продаж пакета акцiй компанiї: На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.05 №570-р "Про затвердження перелiкiв господарчих товариств i холдингових компанiй, державнi пакети акцiй (частки) яких пiдлягаюь продажу, державних пiдприємств i вiдкритих акцiонерних товариств, якi пiдлягають пiдготовцi до продажу в 2006 роцi" зi змiнами до нього вiд 05.04.06 №180-р Фонд державного майна України наказом вiд 19.04.06 №672 затвердив уточненний план розмiщення акцiй ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" i доручив Департаменту пiдготовки й проведення конкурсiв Фонду держаного майна України забеспечити продаж пакета акцiй (76%) компанiї до 31.12.06. Фонд державного майна України 19.07.06 р. оглосив конкурс з виконанням вiдкритостi пропозiцiї цiн за принципом iз продажу пакета акцiй (76%) ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" за початковою цiною 292 млн.грн. Однак на виконання постанови Михайлiвського районного суду Запорiзької областi вiд 15.09.06 у справi 32а-26 i постанови Господарського суду м. Києва вiд 02.10.06 №32/632а ФДМУ наказом вiд 02.10.06. №1517 призупинив проведення зазначенного конкурсу.