Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції) Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
Україна Країни СНД та Балтії Країни дальнього зарубіжжя
Тепловози магiстральнi Україна, країни СНД 0 11.02 2.76
Модернiзацiя та капiтально-вiдбудований ремонт Україна, країни СНД 0 0.54 1.33
Дiзель-поїзда, електропоїзда Україна 63.28 0 0
Електровози Україна 9.42 0 0
Запасни частини до тепловозiв Україна 0 7.69 3.96
Усього : 88.91 9.96 1.13