Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2006 рік, на кінець року


Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій 23.02.2001
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 111/1/01
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Кількість простих іменних акцій (штук) 185200
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій Документарна
Номінальна вартість акції (грн.) 1.85
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ ТОВ "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер"
Код за ЄДРПОУ реєстратора 23730267
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора АВ № 362068
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ вiдсутнiй
Код за ЄДРПОУ зберігача д/в
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/в
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ вiдсутнiй
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/в
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/в