Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" - 21560766

Регулярна інформація за 2009 4 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 19.02.2010
Дата останнього розміщення: 19.02.2010

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про емітента Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути