Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" - 21560766

Регулярна інформація за 2010 4 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 16.02.2011
Дата останнього розміщення: 16.02.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про емітента Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Переглянути
Похідні цінні папери Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути