Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН" - 14313062

Регулярна інформація за 2011 3 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 21.10.2011
Дата останнього розміщення: 21.10.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути