Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" - 14309572

Регулярна інформація за 2012 2 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 23.07.2012
Дата останнього розміщення: 16.05.2013

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути