Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" - 00385879

Регулярна інформація за 2012 3 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 20.03.2013
Дата останнього розміщення: 23.05.2013

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва Переглянути
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути