Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товарисвто "Астра Люкс" - 19255777

Регулярна інформація за 2013 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-06-02 09:00:56
Дата останнього розміщення: 2014-06-02 09:00:56

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути