Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами) АВ №520234 25.01.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 27.01.2011
Опис У зв'язку iз заiнченням термiну дiї лiцензiї 28.01.2011 р. отримано нову лiцензiю (серiя АГ № 572107)
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.