Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв №498072 27.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 07.09.2012
Опис ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть с торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть №498069 26.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 07.09.2012
Опис ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть №498070 26.11.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 07.09.2012
Опис ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.