Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Проведення вимiрювань показникiв ою"єктiв ПТ-320/09 25.09.2009 Держспоживстандарт України 24.09.2012
Опис Галузь атестацiї промислово-санiтарної лабораторiї ВАТ"Завод"Ленiнська кузня" на проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду: 1. Поверхневi та зворотнi (у т.ч. стiчнi, дощовi) води; 2. Атмосферне повiтря; 3.Повiтря робочої зони
 
Теоретична пiдготовка та практично квалiфiкацiйне випробування зварникiв 08.800002.186 09.01.2008 Росiйський морський регiстр судноплавсьва 09.01.2013
Опис Теоретична пiдготовка та практично квалiфiкацiйне випробування зварникiв; Зварка проб наплавленого металу i зварних стикiв, технологiчне випробування для визначення властивостей зварних матерiалiв, одобрення технологiчних процесiв та допуска зварювальникiв.
 
Виконання робiт пiдвищенної небезпеки 646.09.32.35.11.0 09.06.2009 Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 09.06.2014
Опис Дозволяється виконання робiт пiдвищеної небезпеки при експлуатацiї, технiчному обслуговуваннi та ремонту обладнання систем газопостачання, а саме: -зварювальнi, газополум"янi роботи (РДЗ, газове, напiвавтоматичнi машини); -налагодження КВПiА, ремонт i технiчне обслуговування газовикористовувального обладнання; -експлуатацiя балонiв iз стисненням (кисень) та зрiдженними (пропан-бутан) газами; - виконання газонебезпечних робiт (при монтажу, налагодженнi ремонтi i технiчному обслуговуваннi газокористовуючого обладнання), а також експлуатацiї об"єктiв, обладнання (механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки, а саме: зварювальне обладнання, устаткування для газополум"яної обробки металу.
 
Технiчне спостереження за будiвництвом суден 08.80003.186 11.02.2008 Росiйський морський регiстр судноплавства 11.02.2013
Опис Правила технiчного спостереження за будiвництвом суден та виготовлення матерiалiв i виробiв для суден; Правила класифiкацiїта будiвництваморських суден; Мiждународнi та галузевi стандарти.
 
Роботи з закритими джерелами ДIВ 181р-2009 04.03.2009 Державної санiтарно-епiдеологiчної служби МОЗ 01.04.2012
Опис Санiтарний паспорт дозволяє роботи з джерелами, а саме: 1. Роботи з закритими ДIВ: Дефектоскопи: - ДВС-2 М (зав.№8, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№11, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№12, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№44, 1988р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№50, 1988р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№57, 1988р. випуску) З джерелами iридiю - 192 2. Iншi роботи з ДIВ: Зберiгання дефектоскопiв
 
Будiвництво та ремонт суден СВП32-3-73-10 22.12.2009 Регiстр України 21.12.2014
Опис Свiдоцтво про визнання дає право пiдприємству виконувати роботи згiдно з вимогами регiстра судноплавства України, а саме: будiвництво та ремонт корпусiв суден; буксировка суден, якi збудованi або вiдремонтованi заводом; проведення контролю якостi зварних швiв суден та випробування з видачею необхiдної документацiї ЦЗЛ заводу; ремонт суднових двигунiв внутрiшнього згорання, валопроводiв та трубопроводiв на судна; докування суден; проектно-конструкторськi роботи для ремонту та будування суден.
 
Виконання робiт пiдвищенної небезпеки 3230.08.30-35.11.0 05.11.2008 Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 05.11.2013
Опис Дозвiл дає право виконувати роботи пiдвищенної небезпеки при суднобудуваннi та ремонтi, а саме: - роботи в дiючих електроустановках до 1000в; - роботи iз застосуванням ручних пневмомашин та iнструментiв; - застосування лако-фарбових покрить, грунтовок та шпаклiвок на основi нiтрофарб, полiмерних композицiй; - гальванiчнi роботи; - обслуговування вальцювальних верстатiв; - роботи в колодязях; - механiчна обробка металiв; експлуатацiя обладнання, обєктiв пiдвищенної небезпеки, а саме: - електроустановки до 1000в (трансформатори однофазнi та тьохфазнi 10/0,4кВ, силовi трансформатори, КТП,ФТП); -ковальсько-пресове обладнання (прес гiдравлiчний 800 та 400т, прес кривошипний, листозгинальний правильний, вальцi згинальнi та правильнi, гiльотиннi ножицi).
 
На експлуатацiю радiоелектронного засобу АР-80-0005218 16.03.2012 Український державний центр радiочастот 31.12.2012
Опис Дозвiл на використання одного номiналу з наступних: ПРД - 446,300-446,400 ПРМ - 446,300-446,400
 
На експлуатацiю радiоелектронного засобу АР-80-0005219 16.03.2012 Український державний центр радiочастот 31.12.2012
Опис Дозвiл на використання одного номiналу з наступних: ПРД - 446,300-446,400 ПРМ - 446,300-446,400
 
На експлуатацiю радiоелектронного засобу АР-80-0005220 20.03.2013 Український державний центр радiочастот 31.12.2012
Опис Дозвiл на використання одного номiналу з наступних: ПРД - 446,300-446,400 ПРМ - 446,300-446,400
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.