Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 3230.08.30-35.11.0 05.11.2008 Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 05.11.2013
Опис Дозвiл дає право виконувати роботи пiдвищенної небезпеки при суднобудуваннi та ремонтi, а саме: - роботи в дiючих електроустановках до 1000в; - роботи iз застосуванням ручних пневмомашин та iнструментiв; - застосування лако-фарбових покрить, грунтовок та шпаклiвок на основi нiтрофарб, полiмерних композицiй; - гальванiчнi роботи; - обслуговування вальцювальних верстатiв; - роботи в колодязях; - механiчна обробка металiв; експлуатацiя обладнання, обєктiв пiдвищенної небезпеки, а саме: - електроустановки до 1000в (трансформатори однофазнi та тьохфазнi 10/0,4кВ, силовi трансформатори, КТП,ФТП); -ковальсько-пресове обладнання (прес гiдравлiчний 800 та 400т, прес кривошипний, листозгинальний правильний, вальцi згинальнi та правильнi, гiльотиннi ножицi).
 
Будiвництво та ремонт корпусiв суден СВ-22-3-286-05 22.12.2005 Регiстр України 21.12.2009
Опис Свiдоцтво про визнання дає право пiдприємству виконувати роботи згiдно з вимогами регiстра судноплавства України, а саме: будiвництво та ремонт корпусiв суден; буксировка суден, якi збудованi або вiдремонтованi заводом; проведення контролю якостi зварних швiв суден та випробування з видачею необхiдної документацiї ЦЗЛ заводу; ремонт суднових двигунiв внутрiшнього згорання, валопроводiв та трубопроводiв на судна; докування суден; проектно-конструкторськi роботи для ремонту та будування суден.
 
Роботи з закритими джерелами iонiзуючих випромiнювань 324р-2005 22.12.2005 Державної санiтарно-епiдеологiчної служби МОЗ 01.03.2009
Опис Санiтарний паспорт дозволяє роботи з джерелами, а саме: 1. Роботи з закритими ДIВ: Дефектоскопи: - ДВС-2 М (зав.№8, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№11, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№12, 1987р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№44, 1988р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№50, 1988р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№57, 1988р. випуску) З джерелами iридiю - 192 тип ГИИД-2, ГИИД-3, ГИИД-4. 2. Iншi роботи з ДIВ: Дефектоскопи: - ДВС-2 (зав.№110, 1981р. випуску) - ДВС-2 (зав.№111, 1981р. випуску) - ДВС-2 М (зав.№25 , 1987р. випуску)
 
Проведення професiйної пiдготовки , перепiдготовки, курсового професiйно-технiчного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, якi залучаються до виконання робiт пiдвищеноїнебезпеки. 1096.05.32-35.11.0 07.11.2005 Територiальне управлiння держнаглядохоронпрацi України по київськiй областi та м.Києву 07.11.2010
Опис Дозвiл дає право на проведення професiйної пiдготовки, перепiдготовки, курсового професiйно-технiчного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, якi залучаються до виконання робiт пiдвищенної небезпеки, а саме: - 8284.100 - складальник корпусiв мкталевих суден; - 7212.208 - електрозварювальник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах; - 7212.209 - електрозварювальник; - 7212.201 - газорiзальник; - 7215.202 - стропальник; - 7214.106 - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; - 8333.100- машинiст компресорних установок; - 7141.202 - маляр; - 7233.206 - слюсар з механоскладальних робiт; - 7214.205рубач судновий.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.