Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1
2
3
4
5
16.03.2010 Інвестиційні сертифікати 250000000 9724000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi", затв-го 30.03.2009 р. Правлiнням Товариства.
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори.
 
13.02.2010 Інвестиційні сертифікати 100000000 10855000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Народний", затв-го 15.09.2009 р. Правлiнням Товариства (Протокол №2).
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "Народний" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної пропозицiї. У зв'язку зi змiною найменування Фонду отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв вiд 04.01.2011 р.
 
13.02.2010 Інвестиційні сертифікати 100000000 8993100 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Народний", затвердженого Правлiнням Товариства 15.09.2009 р. (Протокол №2).
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ВДПIФ "Класичний" ПрАТ "КIНТО", не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентом, що зазначений в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної пропозицiї. У зв'язку зi змiною найменування Фонду отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв вiд 04.01.2011 р.
 
13.02.2010 Інвестиційні сертифікати 1000000 999989.5 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток", затв-го Загальними зборами акцiонерiв Товариства 04.02.2003р. (Протокол №1).
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати IДПIФ "Достаток" ПрАТ "КIНТО" не входять до котирувальних спискiв органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, що зазначенi в Проспектi емiсiї. Розмiщення вiдбувається шляхом прилюдної пропозицiї.
 
02.03.2010 Інвестиційні сертифікати 1000000000 1361000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", затв-го 03.02.2010 р. Правлiнням Товариства.
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Весна" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення.
 
17.05.2010 Інвестиційні сертифікати 1000000000 1203000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", затв-го 23.04.2010 р. Правлiнням Товариства.
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Лiто" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення.
 
16.08.2010 Інвестиційні сертифікати 1000000000 1157000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", затв-го Правлiнням Товариства 08.06.2010 р.
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Осiнь" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення.
 
17.11.2010 Інвестиційні сертифікати 1000000000 14000 Умови обiгу та погашення визначенi в проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима", затв-го Правлiнням Товариства 15.10.2010 р.
Опис Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНПIФ "КIНТО-Зима" ПрАТ "КIНТО" не перебувають на бiржових торгах органiзаторiв торгiвлi. Метою випуску є залучення грошових коштiв iнвесторiв та забезпечення їх приросту шляхом здiйснення дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється Агентами, перелiк яких зазначений в Проспектi емiсiї, а також повiреними Агента з якими Агентом за погодженням з ПрАТ "КIНТО" укладено вiдповiднi договори. Спосiб розмiщення випуску - вiдкрите (публiчне) розмiщення.