Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Кредити не отримувались 01.01.1900 0 0 01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Не випускались 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Не випускались 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов'язання X 96.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 139.5 X X
Інші зобов'язання X 1221.4 X X
Усього зобов'язань X 1457.5 X X
Опис: Кредитами банкiв i iнвестицiями товариство не користується