Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 95299 X X
у тому числі:  
кредитна лiнiя 30.12.2008 1350 21 25.12.2013
кредитна лiнiя 15.03.2007 15187 15 25.07.2011
кредитна лiнiя 12.08.2008 3030 11.3 25.12.2013
кредит 22.12.2009 75732 16 31.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 177768 X X
Усього зобов'язань X 273067 X X
Опис: данi вiдсутнi