Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 90701 X X
у тому числі:  
Укргазпромбанк 30.12.2008 2800 19.5 26.06.2009
АБ "Київська Русь" 15.03.2007 15397 17.5 11.09.2009
ОТП Банк 15.02.2007 65754 11.75 12.06.2009
АБ "Київська Русь" 12.08.2008 3750 24 11.08.2009
Мiжнародний iнвестицiйний банк 27.11.2008 3000 25 26.11.2009
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
данi вiдсутнi 30.12.1899 0 0 30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
данi вiдсутнi 30.12.1899 0 X 30.12.1899
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 263712 X X
Усього зобов'язань X 354413 X X
Опис: