Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
16.05.2011 17.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2011 17.05.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій