Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
29.09.2008 01.10.2008 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2008 23.04.2008 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.11.2008 12.02.2009 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв