Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Основні види діяльності

67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями
67.13.0 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва
74.13.0 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки