Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу м. Київ, вул. Предславинська, 28, офiс 304
Опис Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу (УАIБ) м. Київ, вул. Предславинська, 28, офiс 304 УАIБ є добровiльною, недержавною, некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах саморегулювання, рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Товариство виступає спiвзасновником Асоцiацiї, створення якої датується квiтнем 1995 року. УАIБ є однiєю з найстарiших професiйних органiзацiй учасникiв фондового ринку. Товариство одержує iнформацiю про дiяльнiсть Acoцiaцiї та її органiв, бере участь в Загальних зборах членiв Acoцiaцiї, а також користується методичними розробками i матерiально-технiчними засобами Acoцiaцiї, а також послугами, консультацiями i рекомендацiями, що їx надають Асоцiацiя чи її органи. Позицiї Товариства - брати участь в дiяльностi Acoцiaцiї, виконувати рiшення органiв Acoцiaцiї, сприяти своєю дiяльнiстю досягненню головних цiлей i завдань Acoцiaцiї, виконувати правила i вимоги Кодексу заходiв дисциплiнарного впливу, вживати заходи для усунення недолiкiв в роботi i помилок, якщо того вимагають органи Acoцiaцiї та iншi.