Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 41352 41590 0 0 41352 41590
будівлі та споруди 33136 33495 0 0 33136 33495
машини та обладнання 2814 3309 0 0 2814 3309
транспортні засоби 4864 4520 0 0 4864 4520
інші 538 266 0 0 538 266
2. Невиробничого призначення: 28962 45530 0 0 28962 45530
будівлі та споруди 28678 45363 0 0 28678 45363
машини та обладнання 130 81 0 0 130 81
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 154 86 0 0 154 86
Усього 70314 87120 0 0 70314 87120
Опис Ступiнь зносу основних засобiв - 59%. Ступiнь використання основних засобiв -100 %. Вартiсть основних засобiв змiнювалась у звязку з з модернiзацiєю та вводом нових об"єктiв, а також зi зносом ОФ. Обмежень на використання майна не має.