Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 47878 46011 282 254 48160 46265
будівлі та споруди 41792 40568 161 161 41953 40729
машини та обладнання 3986 3715 0 0 3986 3715
транспортні засоби 998 813 121 93 1119 906
інші 1102 915 0 0 1102 915
2. Невиробничого призначення: 9726 12651 0 0 9726 12651
будівлі та споруди 9324 12350 0 0 9324 12350
машини та обладнання 110 88 0 0 110 88
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 292 213 0 0 292 213
Усього 57604 58662 282 254 57886 58916
Опис Ступiнь зносу основних засобiв - 35,0%. Ступiнь використання основних засобiв - 87 %. Вартiсть основних засобiв змiнювалась у звязку зi зносом. Обмежень на використання майна не має.